өшәнү


өшәнү
(ӨШӘНДЕРҮ) (ӨШӘНДЕРГЕЧ) – 1. Хәлсезләнү, арыклану; йончу, хәлдән таю (күбрәк атлар тур.) 2. диал. Мәшәкатьләнү, борчылу

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.